top of page
  • Foto van schrijverFront

#1 Bo Backbier

Dear fellow students,

My name is Bo Backbier, twenty-two years old and I am a third-years bachelors student Dutch Law. I’m an active member of study association Magister JFT and I have been part of the program committee of Vrijspraak for two years now, where we try to improve the quality of the education at the Tilburg Law School. Although I enjoy promoting the interests of my fellow TLS students, I would like to raise the student participation to a higher level.

To reach this higher level, I will – how ironic this may sound – relinquish my seat in the university council when I may get one. I will proceed my engagement with Student Party Front by being the chairman of the newly launched Student Participation Association Front. This association will carry out the vision of Student Party Front and will make sure there is an accessible place for Tilburg University Students to express their opinions about the education. As the chairman, I will form the bridge between the university council and the Tilburg University Student. By keeping in touch with students during the whole year through, I strive for the optimal representation of students’ interests. The contact can be done in several ways, such as meetings and informal gatherings where students can share their opinions, suggestions and remarks. I will take the collected input back to Student Party Front and therefore to the table of the University Council.

My standpoints as the chairman of Student Participation Association Front are equal to those of Student Party Front. It is of great importance to give students the space to make choices and develop themselves in order to find their passion. This asks for clear communication between Tilburg University and her students, as this enables optimal use of the offered facilities by the university. Offering useful facilities without stating their existence is of no benefit for anyone. Clear communication and evident announcements are key. Furthermore, we all must keep abreast of the times: internationalization cannot and should not be ignored. Implementing internationalization in a solid way offers possibilities and allows students to move forward.

Moving forward is my ideal as the chairman of Student Participation Association Front. Together with Student Party Front I will devote myself to achieve our shared vision and standpoints. You are the determining factor. Why choose steps if you can take leaps forward? ‘Going the Extra Mile’. Are you in? [:nl]

Beste medestudenten,

Mijn naam is Bo Backbier, tweeëntwintig jaar en derdejaars bachelor student Nederlands recht. Ik ben actief binnen mijn studievereniging Magister JFT en zet me als lid van de Opleidingscommissie van Vrijspraak al twee jaar in voor de kwaliteit van het onderwijs van TLS. Ik heb enorm veel plezier in het behartigen van de studentbelangen van mijn medestudenten van TLS, maar graag wil ik de medezeggenschap naar een hoger niveau tillen.

Om dit hogere niveau te bereiken, zal ik – hoe ironisch dat ook moge klinken – mijn zetel afstaan, en mijn betrokkenheid bij Fractie Front voortzetten als voorzitter van Medezeggenschapsvereniging Front. Deze medezeggenschapsvereniging draagt de visie van haar Fractie Front uit en zet zich in voor een toegankelijkere plek voor de studenten van TiU om zijn mening te uiten omtrent het onderwijs. Als voorzitter wil ik de brug gaan vormen tussen de universiteitsraad en de student van TiU. Door gedurende het hele jaar intensief contact te houden met studenten via bijeenkomsten en vergaderingen waar deze studenten hun meningen, suggesties en opmerkingen kunnen delen, streef ik naar een optimale belangenbehartiging van de student. De gegeven input breng ik naar Fractie Front en zo dus naar de tafel van de universiteitsraad, waarna er op basis hiervan beleid kan worden gevoerd.

Mijn uitgangspunten als voorzitter van Medezeggenschapsvereniging Front zijn gelijk aan die van Fractie Front. Het is van groot belang studenten de ruimte te geven eigen keuzes te maken, zich als persoon te ontwikkelen en zo hun passie te vinden. Dit vraagt om heldere communicatie tussen TiU en de student, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de geboden faciliteiten door de universiteit. Als er mooie regelingen worden gemaakt, maar studenten hebben hier geen weet van, dan slaan we samen een beetje de plank mis. Strakke, korte lijnen en duidelijke kennisgeving is dus cruciaal voor een degelijke ontplooiing binnen je studiecarrière. Ook moeten we met de tijd mee blijven gaan: om de internationalisering kunnen we niet meer heen, en dat moeten we ook niet willen. Gedegen implementatie van internationalisering in het onderwijs aan TiU is voor de student enorm waardevol. Het geeft kansen en brengt je verder.

Dat verder brengen van de studenten van Tiu, dat is mijn streven als voorzitter van Medezeggenschapsvereniging Front. Samen met Fractie Front zal ik me voor de volle 100% in gaan zetten om de gedeelde visie en uitgangspunten te verwezenlijken. De bepalende factor ben jij. Worden het stappen, of worden het sprongen? ‘Going the Extra Mile.’ Are you in? [:]

0 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page