top of page
  • Foto van schrijverFront

Universiteitsraad 10 februari 2017

Vrijdagochtend 10 februari vond alweer de vierde Universiteitsraad van dit academische jaar plaats en de eerste van het nieuwe kalenderjaar 2017. Aangezien het Nationale Warmetruiendag is, hebben wij eenmalig ons nette pak ingeruild voor de nieuwe Front-truien! Front kijkt tevreden terug op deze Universiteitsraad. Lees in dit verslag een toelichting op de belangrijkste punten die aan bod zijn gekomen. Voor studenten  waren de belangrijkste punten: advisering over de visie op- en de implementatie van het Tilburgs Onderwijsprofiel, de stemming over het E-portfolio en


de stemming over deelnamen aan het pilot flexstuderen.

Het eerste agendapunt wat behandeld werd betrof het Tilburgs Onderwijs Profiel. De visie en het implementatieplan van het Tilburgs Onderwijs Profiel lagen advies voor aan de Universiteitsraad. Wat betreft de visie waren alle fracties positief. Ook Fractie Front was positief over de visie in het Tilburgs Onderwijs Profiel na de toezegging van de Rector Magnificius op de vraag van Front over het moreel kompas als onderdeel van de TOP. Studenten moeten een sterk moreel kompas gaan ontwikkelen, waarmee zij in staat worden gesteld over waarden te spreken met anderen. Onze vrees was echter dat dit morele kompas zou veranderen in een voorgeprogrammeerd GPS-systeem. Met andere woorden; krijgen studenten de tools om een moreel kompas te ontwikkelen of wordt hen een richting gegeven die zij moeten volgen? Na de toezegging van de rector dat dit eerste het geval is en het CvB ook zorg zal dragen dat dit daadwerkelijk zo blijft, heeft ook Front positief ingestemd met de visie. Wat betreft de implementatieplan van de TOP waren er meer kritieken vanuit alle fracties. De vrees die bij Front leefde is dat het ruimtegebrek dat wellicht zal ontstaan door het uniforme jaarrooster en kleinere collegegroepen gevolgen heeft voor de ruimtes van verenigingen en werkplekken voor studenten. Zo zouden bijvoorbeeld de werkplekken in de kelder van gebouw C ten kosten kunnen gaan van een collegezaal. Ook vroegen wij ons af wat, als gevolg van de TOP, gaat gebeuren met de college- en tentamentijden. Het CvB heeft de Universiteitsraad vervolgens toegezegd dat de college en tentamentijden normaal blijven, en dat ruimten voor studieverenigingen en werkplekken niet ingeperkt zullen worden ten kosten van de implementatie van de TOP. Met deze toezeggingen en de belofte dat er voor de zomervakantie nog een sterke evaluatie komt konden wij, evenals alle andere fracties, positief adviseren.

Het E-portfolio is een onderwerp dat de studenten en studieverenigingen van Tilburg University erg aan gaat en daarom blijft Front erg alert op dit onderwerp. Front heeft afgedwongen dat elke verandering op het gebied van het E-portfolio voorgelegd wordt aan de Raad. Fractie Front onderschrijft absoluut het idee om mensen aan te sporen om extracurriculaire activiteiten te doen naast hun studie. Echter hebben we ons afgevraagd of het E-portfolio, zoals deze nu voorligt, wel dit doel gaat behalen.  Vervolgens bleek dat het E-portfolio niet alleen bij ons, maar bij alle fracties voor veel onduidelijkheid heeft gezorgd. Juist omdat er nog zoveel onduidelijkheid heerst onder alle fracties over het E-portfolio hebben zij gevraagd het CvB om terug te gaan naar de tekentafel en bij een volgende Universiteitsraad met beter uitgewerkt plan terug te komen.

Vervolgens lag de pilot flexstuderen voor ter instemming. De Universiteitsraad heeft ingestemd met de het deelnemen van Tilburg University aan het pilot, en lijkt daarmee voorlopig de enige universiteit te zijn die deelneemt aan dit experiment. De pilot flexstuderen zal er voor zorgen dat mantelzorgers, topsporters en ondernemers onder een speciale regeling ‘flexibel kunnen studeren’. Dit betekent dat ze niet meer het volledige collegegeld hoeven te betalen, simpelweg omdat ze minder vakken volgen. Fractie Front heeft de hoop dat we deze pilot in de toekomst uit kunnen gaan bouwen en zien dus ook als een eerste stap richting ons plan: collegegeld betalen per vak. Bijvoorbeeld voor studentbestuurders zou dit super zijn.

Tot slot heeft Fractie Front nog een rondvraag gesteld over een ophaalpunt voor readers. Het is nu enkel mogelijk om readers thuis te laten bezorgen, maar daarvoor moet je extra betalen. Fractie Front is van mening dat er op de universiteit een ophaalpunt moet komen, zodat de student ook de kans heeft om de bezorgkosten te besparen door de reader zelf op te halen. Het College heeft de toezegging gedaan hier snel naar te zullen kijken.

Al met al hebben we ons weer goed in kunnen zetten voor de studenten van Tilburg University. Wij kijken met een goed gevoel terug op deze universiteitsraad!

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page