top of page
  • Foto van schrijverFront

Universiteitsraad 17 november 2017

In het Dagelijk Bestuur van 17 november 2017 is besloten om zowel de Strategie als het IMPACT plan van de agenda van de Universiteitsraad te halen. Reden hiervoor is dat deze stukken te weinig support kregen van de raad om in te stemmen. In februari zal het Strategie Plan opnieuw worden besproken.

Reactie initiatief voorstel Front: Talents with Character In ons initiatiefvoorstel pleiten wij ervoor dat de topsportstatus uitgebreid werd met entrepreneurs, coaches, artiesten en E-sporters. De reactie van het CVB was positief en ze hebben aangegeven deze punten mee te nemen in de evaluatie van de topsportstatus.

Reactie initiatief voorstel SAM: Vision on Data In het initiatiefvoorstel ‘Use of data at Tilburg University’ deelt SAM hun visie over het gebruik van data op Tilburg University. De fractie geeft verschillende aanbevelingen op het gebied van learning analytics, facilitair gebruik en marketing. In de Universiteitsraad heeft Front hun zorgen op het gebied van privacy van studenten en de negatieve consequenties die het gebruik van data zouden kunnen hebben op de motivatie van studenten geuit. Het college vertelde dat de Nederlandse universiteiten samenwerken aan een nieuwe wet over privacy van studenten en terugkomen bij de raad met een presentatie zodra hier meer over bekend is.

Reactie initiatief voorstel Front: Towards a Student Centric Exam Preparation Om studenten goed te kunnen voorbereiden op hun tentamens hebben wij gevraagd om een pilot te starten met docenten, zodat zij kunnen experimenteren met verschillende vormen van tentamenvoorbereiding voor studenten. Wij zijn van mening dat studenten op een flexibele manier zich voor moeten kunnen bereiden op hun tentamens. Als reactie op dit voorstel zijn wij aangesloten bij een werkgroep om deze pilot te starten. De resultaten en aanbevelingen zullen in de vorm van een beleid meegenomen worden naar de Program Board van het Digital Education Enhancement Program.  

Reactie initiatief voorstel Front: Establish a game room In eerste instantie bleek dat er geen ruimte zou zijn voor een gameroom. Uiteindelijk is deze ruimte toch gevonden en de volgende Universiteitsraad komt er een voorstel.

Evaluatie opening gebouw Koopmans en Montesquieu tijdens de weekenden De gebouwen Koopmans en Montesquieu zijn voortaan in het weekend geopend van 13:00 tot 22:00 uur. Dit is besloten tijdens de evaluatie van de pilot waarbij de gebouwen gedurende het weekend de afgelopen periode open waren. Gebouw Montesquieu beschikt over 218 werkplekken om te studeren. Echter, er wordt nog maar 15% van deze werkplekken gebruikt gedurende het weekend. Gezien het lage gebruik, ligt er een taak weggelegd voor Front en de universiteit om de promotie uit te breiden.

Rondvraag In de rondvraag hebben we gevraagd naar de start van de werkgroep over de harmonisatie van de OER en hebben we het antwoord gekregen dat de agenda voor de eerste vergadering is opgesteld. Daarnaast gaf het College aan te kijken naar een oplossing voor de wifi in kamer p212 waar Stimulus, SPS NIP en SBD een kamer delen.

1 weergave0 opmerkingen

コメント


bottom of page