top of page
  • Foto van schrijverFront

Verslag Universiteitsraad 28 september

House Rules and Charter

Er is een wijziging aangebracht in de General House Rules met betrekking tot niet toegestane commerciële activiteiten op de campus. Vanaf nu is het niet langer toegestaan gebouwen of faciliteiten van Tilburg University te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals bijvoorbeeld het geven van bijlessen. Daarnaast is het ook verboden om colleges op te nemen of te filmen zonder toestemming van de desbetreffende docent of professor. Front staat achter de wijzigingen, maar vraagt zich wel af welke sancties er genomen gaan worden op het moment dat deze regels worden overtreden. Het College van Bestuur gaat kijken naar welke sancties opgelegd kunnen worden.

Self-Evaluation Report ITK

Iedere vijf jaar wordt de Universiteit geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie). The Self-Evaluation Report ITK beschrijft hoe Tilburg Universiteit de realisatie van zijn visie op goede educatie en hoe ze voortdurend werken aan ontwikkeling en verbetering waarborgen. Front heeft in de commissievergadering van OO&I een aantal opmerkingen gemaakt over dit document. Al deze opmerkingen zijn meegenomen in het herziene document en heeft daarom positief geadviseerd op dit stuk.

MARAP 2018 up to and including April

De Marap is the Financial Management Report dat deel uitmaakt van the Financial Planning and Control Cycle 2018. Dit geeft een inkijk in de financiële ontwikkelingen gedurende het jaar in vergelijking met het budget 2018. Front heeft positief geadviseerd op dit document.

Budget request Olympia

Deze budgetaanvraag betreft twee losse aanvragen die betrekking hebben op technische vervangingen. De eerste technische vervanging gaat om problemen met legionella, de tweede vervanging focust op het oplossen van problemen die betrekking hebben op het klimaat- en regenwatersysteem. In the CFI commissievergadering heeft Front gevraagd of studenten geïnformeerd zijn over de problemen met legionella. Tilburg University heeft duidelijk gemaakt dat studenten niet geïnfecteerd zijn door de legionella bacterie.

2 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page