Anne van den Boomen

Vice-voorzitter

Portofolio's:
- Lid van Commissie Onderwijs Onderzoek en Impact
- Faculteitsraad TSHD
- Verantwoordelijk voor de verkiezingen
- Medezeggenschapsvereniging
- Website
- Social media

Anne van den Boomen