Charlotte Grimberg

Dagelijks bestuurder

Portfolio's:
- Lid van commissie Dagelijks bestuur
- Voorzitter van commissie Financiën en Infrastructuur
- Lid van Commissie Onderwijs, Onderzoek en Impact 
- Faculteitsraad TLS
- University Forum
- Lid Board of Learners ENGAGE

Charlotte Grimberg