Eveline Vullings

Algemeen bestuurder Faciliteiten

Portfolio's:
- Lid van Commissie Financiën en Infrastructuur
- Faculteitsraad TST
- Studentenraad
- Acquistitiecommissie
- Reizigers Overleg Brabant
- Campus café
- Green Office
- Sustainability

Eveline Vullings