Malon Drissen

Interne Zaken

Portfolio's:
- Lid Commissie Onderwijs, Onderzoek en Impact
- Faculteitsraad TST
- Verantwoordelijk verkiezingen
- Schakel medezeggenschapsvereniging
- Coördinator verkiezingscommissie
- Pleekrant
- Indesign
- Website

Malon Drissen