Marinka Hack

Dagelijks Bestuurder

Portfolio's:
- Lid van commissie Dagelijks bestuur
- Voorzitter van commissie Financiën en Infrastructuur
- Lid van commissie Onderwijs, Onderzoek en Impact 
- Faculteitsraad TLS
- University Forum
- JADS
- Studentenraad
- Klankbord

Marinka Hack