Nina van der Steen

Algemeen bestuurder Onderwijs

Portfolio's:
- Lid van Commissie Onderwijs Onderzoek en Impact
- Faculteitsraad TSB
- Activiteitencommissie
- Community werkgroep
- Vervangend DB
- Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
- Welzijn

Nina van der Steen