top of page

Commissies

Front heeft verschillende commissies waarin studenten van Tilburg University actief in kunnen worden:

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor alle interne activiteiten van Front. Dit zijn zowel de inhoudelijke als sociale activiteiten. Hieronder vallen ook onze Front Forum avonden, waar onderwerpen zoals studenten welzijn en duurzaamheid worden besproken. Daarnaast organiseert deze commissie sociale activiteiten die de bonding binnen MZV bevorderen, voorbeelden hiervan zijn een disco-bingo of een cocktail workshop!

Evenementencommissie

De evenementencommissie organiseert de externe activiteiten van Front, dus zowel te bezoeken voor niet-leden als leden. Deze evenementen worden meestal in samenwerking met een andere vereniging georganiseerd en houden verband met de (actieve) student, politiek of medezeggenschap. Dit jaar heeft de commissie een debat georganiseerd met Juribes en de Studentenraad van Tilburg en het jaarlijkse etiquettediner in samenwerking met Serve the City.

Acquisitiecommissie

De acquisitiecommissie is de commissie die de acquisitie voor Front binnenhaalt. De commissie is verantwoordelijk voor het vergaren van sponsoring van lokale en nationale bedrijven. Bedrijven worden benaderd aan de hand van een brochure welke door de commissie in elkaar wordt gezet. Deze acquisitie helpt ons tijdens de verkiezingen en met het organiseren van grotere evenementen.

Verkiezingscommissie

De verkiezingscommissie helpt mee met de organisatie van de verkiezingen. Gedurende het jaar draagt de commissie bij aan de zichtbaarheid van Front tijdens de Front Inspiration Days. In aanloop naar de verkiezingen helpt de commissie mee met de plannen en het bedenken en uitwerken van de stunts.

Klankbord groep

De klankboard groep komt samen tijdens de Front Forum avonden. Dit is een diverse groep studenten met verschillende achtergronden en studies. De voertaal van deze meeting is Nederlands. Deze studenten geven hun mening en leveren input op verschillende universiteit brede onderwerpen. Naar aanleiding van deze input kan Front nieuwe initiatieven opstellen en de actieve student beter vertegenwoordigen. Je treedt hier op als een soort “spokesperson” van je medestudenten!

Sounding board

De sounding board is een groep bestaande uit een groep van diverse studenten waar de voertaal engels is.  Deze studenten geven hun mening en leveren input op universiteit brede onderwerpen die te maken hebben met internationalisering. Naar aanleiding van deze input kan Front nieuwe initiatieven opstellen en de internationale actieve student beter vertegenwoordigen.

WAT (We Active Tilburg)

We Active Tilburg is een commissie die zich bezig houdt met het informeren van studenten over wat er allemaal te doen is buiten hun studie. Dit kan een commissie, bestuur, werk of vrijwilligerswerk zijn. Zij staan in contact met alle verenigingen en zorgen voor extra exposure voor de activiteiten die zij aanbieden. 

Meer weten over de commissies?

Mail dan naar secretaris.verenigingfront@gmail.com of app naar +316 37595582!

bottom of page