top of page

 

 • Commissie Financiën en Infrastructuur

 • Faculteitsraad TST

 • Studentenraad

 • Acquistitiecommissie

Oud besturen

In februari 2006 besloten drie vooruitstrevende studenten een nieuwe studentenfractie op te richten. “Er was voor studenten niets te kiezen, omdat er maar één fractie was”. Daar wilden Kristian van Bockel, Christiaan Westgeest en Didier Deurloo verandering in brengen. Zij formuleerden zeven doelstellingen die leidden tot de oprichting van Fractie Front:

 • Concurrentie scheppen tussen studentenfracties in de Universiteitsraad

 • Medezeggenschap meer onder de aandacht van de studentenpopulatie brengen

 • Beoordeling van fractieprestaties door de studentenpopulatie

 • Een beter universitair debat

 • Meer initiatieven direct ten behoeve van de student

 • Focus van de fracties verleggen van de Universiteitsraad naar de werkvloer

 • Interne efficiëntiewinst voor de fracties

Naast een duidelijke motivatie hadden de fractieleden ook een heldere visie voor ogen. Deze visie klinkt nog altijd door in alle handelingen van Fractie Front!

OUD BESTUREN

bottom of page