top of page

Vereniging

Vereniging

Naast de fractie bestaat Front sinds september 2016 ook uit een vereniging. Alle studenten van Tilburg University kunnen lid worden van Medezeggenschapsvereniging Front (MZV). Je hoeft niet direct actief te zijn in de medezeggenschap, maar je kunt ook lid worden als je het leuk vindt om mee te praten over het universitaire beleid, het interessant vindt om op de hoogte te blijven van wat er speelt op universitair niveau én het belangrijk vindt dat jouw stem gehoord wordt in de universiteitsraad!

 

Het lidmaatschap

Als lid van Medezeggenschapsvereniging Front word je, naast de Algemene Ledenvergaderingen, ook uitgenodigd voor input- en thema-avonden.  Hoewel de focus ligt bij het politieke aspect, heeft het sociale aspect wel degelijk ook toegevoegde waarde. Daarom wordt er binnen de MZV ook aandacht geschonken aan het sociale aspect. Het deelnemen aan de verschillende activiteiten is geheel vrijblijvend!

MZV en Fractie Front

Medezeggenschapsvereniging Front is onlosmakelijk verbonden met Fractie Front, zodat er ook sprake is van continuïteit binnen de fractie. De input die jij levert op het universitaire beleid of het beleid van de fractie wordt daarom zeer serieus genomen. De brug tussen de fractie en de student wordt daarmee versterkt en de afstand wordt verkleind.

Dus wil jij:

  • Input leveren en invloed uitoefenen op belangrijke dossiers in de universiteitsraad?

  • Direct op de hoogte worden gesteld over en betrokken blijven bij het universitaire beleid van Tilburg University?

  • Interessante studentpolitiek-georiënteerde activiteiten bijwonen?

  • Maandelijkse borrels bijwonen en zo je netwerk vergroten?

bottom of page