top of page

Onze visie

Front is opgericht in 2006 met een onderscheidende visie op de filosofie van de Actieve Student. Met het oog op de toenemende vraag van werkgevers naar studenten met een uitgebreid cv, zet Front zich in om voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te creëren, zodat studenten zich kunnen onderscheiden en alles uit hun studententijd kunnen halen. Om de actieve student zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, hanteren wij de volgende drie pijlers:

• Internationalisering

• Digitalisering

• Living Campus

Hieronder bevindt zich een animatie die kort uitlegt wat wij doen en wat onze visie inhoudt.

Alle video's

Alle video's

Nu bekijken
IMGL7990 (3)_edited.jpg

Actieve student 

Naast dat Front zich inzet voor elke student aan Tilburg University, richten wij ons voornamelijk op studenten die bewust ‘the extra mile’ gaan. Tegenwoordig is het vaak niet genoeg om alleen te studeren. Als student moet je de kans krijgen om je te optimaal te ontwikkelen tijdens je studententijd.

Maar wie zijn nou die studenten die bewust ‘the extra mile gaan?’. Front ziet een actieve student als een student die:

  • Er bewust voor kiest om meer te doen dan wat puur noodzakelijk is voor zijn of haar studie;

  • Zich door middel van het ontplooien van activiteiten op persoonlijk en academisch vak ontwikkelt;

  • Zich door de inzet voor en het resultaat van zijn of haar studie positief onderscheidt van medestudenten;

  • Een extra bijdrage levert aan de universitaire gemeenschap door zijn of haar inzet en activiteiten.

Front vindt het dan ook heel belangrijk dat de mogelijkheden voor een actief studentenleven naast je studie er blijven en zal zich hier altijd voor blijven inzetten. Dit betekent dat er wordt ingezet op het gebied van faciliteiten, ondersteuning en begeleiding om dit mogelijk te maken.

Internationalisering

Tilburg University is in toenemende mate internationaal georiënteerd. Er is een druk uitwisselingsverkeer van kennis, studenten en docenten tussen onze universiteit en vele universiteiten in andere landen. Tilburg University ambieert een toenemende participatiegraad van studenten aan exchangeprogramma’s. Daarnaast ondersteunt de universiteit internationale studenten die naar Nederland komen. Te denken valt aan de informatieverstrekking op de universiteit die volledig in Engels wordt omgezet. Front vindt het dan ook van groot belang dat in het kader van internationalisering zowel de internationale als de Nederlandse student wordt bijgestaan. Front richt zich onder andere op de informatievoorziening en de huisvesting van internationale studenten. Betere integratie van internationale studenten en distance exams zijn ook onderwerpen waar we ons hard voor maken.

Image by Artem Beliaikin

Digitalisering

Door de Covid-19 crisis hebben we gezien hoe belangrijk digitalisering is in het onderwijs. Front ziet graag dat de best practices van de crisis mee worden genomen voor de toekomst. Daarnaast zag je voor de crisis al dat er een toenemende druk is op het hoger onderwijs in Nederland en worden universiteiten steeds meer gedwongen zich te hervormen. Front is van mening dat een groot deel van de oplossing gevonden kan worden in het digitaliseren van het onderwijs en wil dan ook dat Tilburg University meegroeit met deze trend. Naast het digitaliseren van het onderwijs in de vorm van onder andere het opnemen van videocolleges en kennisclips vindt Front dat er nog ruimte voor verbetering is in de communicatie tussen student en universiteit. Door informatie makkelijk en toegankelijk te maken voor studenten in zowel de app als op de website en een deel van de Student Desk te digitaliseren hoopt Front de communicatie te verbeteren en het proces van informatievergaring minder tijdrovend te maken.

Living Campus

De compacte campus van Tilburg University is uniek in Nederland en Front ziet deze campus als een enorm belangrijke plek, omdat studenten hier een groot deel van hun studententijd door brengen. Front vindt dat deze campus zo ingericht moet worden dat studenten hier optimaal kunnen studeren, maar ook kunnen ontspannen. Front streeft ernaar om de ervaring op de campus te verbeteren door bijvoorbeeld verbetering van de eetgelegenheden, uitbreiding van de sportfaciliteiten, uitbreiding van het aantal (buiten)werkplekken, maar bijvoorbeeld ook de dienstverlening als het gaat om studentenwelzijn. Door de groei van Tilburg University zal de campus op de korte termijn veranderen en zullen er een aantal gebouwen gerenoveerd en nieuw gebouwd worden. Duurzaamheid staat bij Front hoog in het vaandel en naast het streven naar een ‘groene’ campus wil Front ook het bewustzijn van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties onder studenten vergroten.

bottom of page