top of page

Initiatieven

Front reageert niet alleen op de stukken vanuit het College van Bestuur. Wij nemen een proactieve houding aan en dienen zelf initiatieven in en stellen rondvragen over kwesties waarvan wij merken dat studenten er tegenaan lopen. Klik hieronder verder om onze initiatieven te lezen en te zien welke rondvragen we hebben gesteld.

istockphoto-1473211827-1024x1024.jpg

Front heeft een initiatief voorstel ingediend omtrent een AI gedreven chatbox voor de website van Tilburg University. Front vraagt het College van Bestuur de waarde in te zien van het mee gaan in technologische ontwikkelingen en het verbeteren van de informatievoorziening op de website. 

hand-1076597_1280.jpg

Brief voorstel: Flexibel studeren

Front heeft een brief voorstel ingediend omtrent het beter kunnen fasciliteren van ambitieuze studenten, door hen meer flexibiliteit te bieden. Front vraagt het College van Bestuur om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.

student-849825_1280.jpg

Front heeft een MEMO ingediend omtrent Laptop sloten. Front vraagt het College van Bestuur de waarde in te zien van laptop sloten in de universiteitsbibliotheek. 

tl(3).webp

Front heeft een initiatief voorstel ingediend omtrent Edubadges. Front vraagt het College van Bestuur de waarde in te zien van de pilot rond Edubadges en vraagt het College van Bestuur dit uit te breiden door erkenning en waardering voor studentenbesturen op te nemen binnen de digitale badges. 

Screenshot 2022-12-16 at 13.18.02.png

Front heeft een brief ingediend omtrent de digitalisering van het onderwijs. Front zou graag zien dat hoorcolleges worden opgenomen en kort voor aanvang van de tentamens online beschikbaar worden gesteld. 

Screenshot 2022-12-16 at 14.31.49.png

Front heeft een initiatief voorstel ingediend over het uitbreiden van de exchange procedure, waarbij een motivatie, CV en/of scorekaart wordt meegenomen in de selectie. 

Steungroep

Front heeft een initiatief voorstel ingediend over het faciliteren van trainingen voor vertrouwenspersonen binnen verenigingen.

Aantekeningen

Front heeft een initiatief voorstel ingediend over de mogelijkheid om naast je eigen master een specialisatie te volgen in een andere master. Op deze manier krijgen de studenten die extra vakken volgen hier meer erkenning voor,

Oude wereld

Front heeft een initiatief voorstel ingediend over de mogelijkheid om online tentamens af te leggen terwijl een student op exchange is.

Zakelijke bijeenkomst

Front heeft een Initiatief voorstel ingediend voor een universiteitsbrede career minor.

Bomen planten

Initiatief voorstel: Sustainability fund

Front heeft een Initiatief voorstel ingediend voor duurzaamheidsbeurzen voor verenigingen die aan een checklist voldoen.

Universiteitsbibliotheek

Front heeft een Initiatief voorstel ingediend voor de uitbreiding van minoren.

Film Student

Initiatief voorstel: Student assistenten voor support in het creëren van knowledge clips 

Front heeft een Initiatief voorstel ingediend voor duurzaamheidsbeurzen voor verenigingen die aan een checklist voldoen.

Image by Wahid Khene

Initiatief voorstel: vergoeding Adobe Creative Cloud voor studentenbestuurders

Front heeft een Initiatief voorstel ingediend over vergoeding voor Adobe Creative Cloud voor studentenbestuurders.

Image by henry perks

Front heeft een memo ingediend voor een nieuwe campus kaart applicatie. Deze geeft je navigatie naar gebouwen, maar ook navigatie in gebouwen naar faciliteiten zoals collegezalen en printers.

Image by Toa Heftiba

Front heeft een memo ingediend voor de verlenging van de openingstijden van het restaurantgebouw (Mensa) in het weekend. In plaats van te openen om 16.00 uur, vraagt Front om het zitgedeelte om 10.00 uur te openen, zodat je ook in het weekend een plek hebt om te studeren en te lunchen.

samenspel

Involvement Decentral Student Participation with Quality Agreements

Front heeft een memo ingediend om er voor te zorgen dat decentrale studenten medezeggenschap op tijd en voldoende betrokken wordt bij de besteding van de studievoorschotmiddelen.

Bomen planten

Sustainability fund

Front wil het College van Bestuur vragen om samen te kijken naar een verduurzaming van de Universiteit.

Image by Aaron Burden

Front wil het College van Bestuur vragen om samen te kijken naar de mogelijkheid om de Flexstudeer pilot uit te breiden.

Image by Christopher Le

Front wil het College van Bestuur vragen om samen te kijken naar de verhoogde druk op studentfaciliteiten die het resultaat is van de groei.

Image by Robert Ruggiero

Front wil het College van Bestuur vragen om samen te kijken naar de mogelijkheid om de verkeersveiligheid op de campus te verbeteren.

App Screens

Front heeft een memo ingediend met mogelijke veranderingen in de iStudent app om deze zo toegankelijker, completer en gebruiksvriendelijker te maken. In het memo worden nieuwe functies voor de app voorgesteld.

Reizen in Amerika

Active Student Abroad

Front wil het College van Bestuur vragen om samen te kijken naar een aantal maatregelen om de exchange ervaring te verbeteren.

bottom of page