top of page
  • Foto van schrijverFront

International Student Advisory Platform

De ISAP is een nieuw initiatief van Fractie Front dat de Universiteitsraad gevraagd en ongevraagd advies zal geven. Één van de pijlers van Fractie Front is ‘Internationalisering’. In het kader van deze pijler zijn er al verschillende internationale lunches georganiseerd om in contact te blijven met Internationale studenten van Tilburg University. Op deze manier hopen we ook de belangen van de internationale studenten zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigingen. Front wil nu de International Student Advisory Platform in het leven roepen. Deze mag twee keer per jaar een presentatie geven aan de Internationale Commissie van Tilburg University die bestaat uit de voorzitter van het College van Bestuur en de (vice) decanen van alle faculteiten.

Vind jij het interessant om de belangen van internationale studenten te vertegenwoordigen komend academisch jaar? Mail dan naar info@fractiefront.nl[:en]

Student Party Front is looking for international (oriented) students who want to take a seat in the International Student Advisory Platform (ISAP) starting from September 1st!

The ISAP is a new initiative of Student Party Front. It will give the University Council its asked and unasked advice. One of the pillars of Front is ‘Internationalization’, therefore several international lunches have been organised already, to keep in touch with the international students of the university. In order to represent the international students in an even better way, Front wants to establish this International Student Advisory Platform. Twice a year, the ISAP will give a presentation to the international committee of Tilburg University, which consist of the President of Tilburg University and the (vice) deans of the schools. So are you interested in representing the international students during the academic year 2016-2017? Send an e-mail to info@fractiefront.nl.  [:]

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Bình luận


bottom of page