top of page
  • Foto van schrijverFront

Universiteitsraad 15 december 2017

Hoofdlijnen begroting Na lang beraad over de juiste besteding van de studievoorschotmiddelen hebben we positief ingestemd met de hoofdlijnen van de begroting 2018. De procedure zal in februari 2018 geëvalueerd worden, zodat het proces volgend jaar beter verloopt. We pleiten ervoor dat de begroting volgend jaar in november wordt besproken, zodat er meer tijd is om te overleggen.

Concept-budget 2018-2022 Wat betreft de conceptbegroting van 2018-2022 zag het er over het algemeen goed uit. Front kaart nog wel het knelpunt van het personeel/student ratio aan. Volgens onze berekeningen stijgt in totaal het personeel met 10% en de studentenaantallen met 30% gedurende de periode 2018-2022. Het CvB geeft aan om dit knelpunt te bespreken in de CFI vergadering van februari waarbij het meteen wordt meegenomen in het implementatieplan van de strategie.

Strategie 2018-2021 Nadat het Strategisch Plan van de agenda van de vorige Universiteitsraad was gehaald zijn er goede gesprekken met het college van bestuur gevoerd. Door middel van aangeleverde input van de fracties zijn dingen toegevoegd en aangepast. Alle fracties waren hierdoor positief over het plan zoals het er nu ligt. Fractie TiU Internationals had nog een opmerking over de benaming van het strategisch plan, het zou namelijk gaan om een strategie. Het college besloot deze term over te nemen. Dit betekent dat we het voortaan niet meer over het Strategisch Plan hebben maar over de Strategie van Tilburg University.

ARBO-Milieu Plan 2018 In het ARBO-milieu plan voor 2018 worden de prioriteiten voor medewerkers en studenten toegelicht. Front vroeg hierbij ook naar de preventie van afwezigheid door ziekte onder studenten omdat hier weinig over gezegd werd. Het college gaf aan hier zeker wel mee bezig te zijn en heeft toegezegd dit ook in het plan op te nemen zodat het ook erkent wordt als een prioriteit voor de universiteit.

Huisvesting E-sports Naar aanleiding van de gesprekken in CFI, adviseerde de raad unaniem positief over de gameroom voor e-sports vereniging Link. Dit zal de eerste Gameroom op een universiteitscampus van Europa worden. Het College heeft aangegeven dat Link in samenspraak met de verantwoordelijke vanuit de Universiteit gaat praten over de termijn waarop deze gameroom opgeleverd gaat worden.

Rondvraag Tijdens de rondvraag hebben wij nog eens aangekaart of het College zou kunnen kijken naar het verbod op eten gedurende het tentamen en of er een SMS-alert ingezet zou kunnen worden als communicatiekanaal wanneer de student snel op de hoogte gesteld dient te worden, zoals afgelopen maandag met het cancellen van de tentamens in verband met het weer. Tevens hebben wij het College gevraagd iets aan de WiFi voorziening te doen op de bestuurskamer P212. Het College heeft aangegeven hiernaar te kijken en nam een positieve houding aan ten opzichte van de SMS-alert.

Tevens hebben wij twee initiatieven ingediend, namelijk een initiatiefvoorstel omtrent student-assistenten, werkstudenten en junior docenten, waarbij we de werkdruk onder docenten en de complexiteit rondom digitalisering beogen te verminderen. Daarnaast hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend omtrent buitensportfaciliteiten en een zwembad nabij de campus. Wij hebben het College gevraagd dit mee te nemen in het lange termijn huisvestingsplan dat in februari voor zal komen in de Universiteitsraad.

Ten slotte hebben wij een zeer belangrijk onderwerp aangekaart, namelijk collegegeldvrij besturen. Nadat deze discussie vorig jaar gevoerd is, werd flexstuderen als alternatief genoemd. Echter zijn bestuurders uiteindelijk uit deze pilot gehaald waardoor dit onderwerp is blijven liggen. Front denkt dat het belangrijk is om deze discussie opnieuw te voeren en is hier daarom achteraan gegaan. Eerst hebben wij gesproken met een aantal bestuurders en daarna zijn wij gister in gesprek gegaan met de voorzitter van het College. Het belang van collegegeldvrij besturen is aangestipt en alle argumenten zijn nog eens goed onder de loep genomen. Uiteindelijk is door het College aangegeven dat zij zich nog eens zullen buigen over dit onderwerp en onze argumenten meenemen. Front wil hierbij aangeven dat wij blij zijn met deze houding van het College en we hopen op een positieve uitkomst voor de actieve student zodat deze in de toekomst collegegeldvrij kan besturen!

1 weergave0 opmerkingen

Comments


bottom of page