top of page
  • Foto van schrijverFront

Universiteitsraad 6 februari 2020

Bijgewerkt op: 3 nov. 2022

University assessment policy (UR 2453)  Het Universitaire toetsbeleid bestaat uit 3 onderdelen.In het eerste onderdeel gaat het vooral om de kwaliteit van de manieren van tentaminering. Het is een onderdeel van het opleidingsproces. In het tweede deel is het van belang hoe we zekerheid creëren dat de kwaliteit van tentaminering goed gemonitord wordt. Hierbij horen onder andere de kwaliteitscirkels op verschillende niveau’s van deze universiteit. Het laatste punt focust op de organisatie om de hiervoor genoemde processen. Er staan verwachtingen in  van degene die betrokken zijn bij de organisatie van het process rondom toetsing. Het is goed om te zien dat de universiteit hier moeite in stopt, aangezien dit een van de aandachtspunten was, geschetst door de NVAO, voor deze universiteit. 

Evaluation Labor Market Orientation (UR 2454) De afgelopen jaren heeft de universiteit gewerkt aan een verbetering van arbeidsmarktoriëntatie voor studenten. De belangrijkste behaalde resultaten die daaruit voortkomen zijn de aanstelling van CSO’s (Career Service Officers), de oprichting van het Career Portal, het opnemen van oriënterende activiteiten in curricula en het opzetten van nieuwe werkmethoden van Student Career Services (d.m.v. samenwerkingen met faculteiten en studieverenigingen). Op basis van deze evaluatie is het CvB tot nieuwe aanbevelingen gekomen. De komende jaren gaat bijvoorbeeld ingezet worden op het verder verbeteren van Student Career Services door meer focus op internationale studenten en samenwerking met alumni en het versterken van stagecoördinatie als onderdeel van TEP.

Front heeft dit stuk met verenigingen besproken die iets te bieden hebben op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie en op basis van deze gesprekken aan het CvB gevraagd om vanuit de universiteit actief contact te zoeken met de verenigingen die nog niet samenwerken met de universiteit of dit in grotere mate zouden willen. Dit omdat studenten hier veel aandacht en tijd in besteden en daarmee veel bijdragen aan Tilburg University. Ook hebben we op basis van input van onze achterban het CvB gevraagd te kijken naar de invloed die CSO’s momenteel in de organisatie hebben, zodat hier geen belemmeringen optreden.

Registration and tuition fees (UR 2456) Dit is het jaarlijkse aanpassingsbeleid van de registratie- en collegegeld regulatie. Dit voorstel is opgesteld in nauwe samenwerking met de scholen, Academic Services, Executive Support, Marketing & Communicatie en Finance & Control. De institutionele vergoedingen zijn in overeenstemming met de vergoedingen die zijn weergegeven in de vorige verordening (2019-2020), met uitzondering van de vergoedingen voor de TSHD-programma’s. TSHD zal hun lagere tarieven afstemmen op de gemeenschappelijke kosten voor de meeste Tilburg University-programma’s. Voor de gezamenlijke programma’s over Data Science zijn het tijdschema en de tarieven in overeenstemming met de Technische Universiteit Eindhoven (TU / e). Zoals eerder, zal de vergoeding voor TSHD Master’s programma Data Science and Society (geen gezamenlijk programma) het gezamenlijke masterprogramma Data Science and Entrepreneurship volgen. Scholen kunnen op basis van kwaliteitscriteria ervoor kiezen om studentenkorting op het instellings collegegeld (waiver) aan te bieden. Volgens de wetgeving is een gewogen vergoeding voor pre-masterprogramma’s beperkt tot een evenredig deel van de wettelijke vergoeding (€ 2.143). De hoogte van dit gewogen tarief in een volgend academiejaar is gebaseerd op het aantal studiepunten dat de student nog moet verdienen.

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page