top of page
  • Foto van schrijverFront

Universiteitsraad 8 juni 2018

Universiteitsraad 8 juni 2018

Het was een dynamische universiteitsraad, aldus Rien Wijnhoven, voorzitter Universiteitsraad. De ‘privacy and personal data protection policy’ werd ingestemd. Hierover kunnen jullie meer vinden op de site: https://www.tilburguniversity.edu/nl/disclaimer/privacy-statement.htm

Hoe ziet de campus er over 5 jaar uit? Dit en het proces hiernaartoe was beschreven in de  strategic real estate vision. In de vorige CFI vergadering was het plan mee teruggenomen door het CVB omdat er nog veel vragen waren over wat het risico zou zijn als er minder studenten naar Tilburg University zouden komen en voor ons belangrijk; wat gaat er met de studentbestuurders in gebouw E en P gebeuren. Gelukkig kregen we dit keer goed nieuws! De bestuurders in E mogen blijven zitten en de besturen in gebouw P zullen naar een centrale plek op de campus verhuizen tot het nieuwe bestuurdersgebouw op de plek van gebouw P af zal zijn.

Bij het puntje Headlines and preliminary proposals FIRMa gaven we aan blij te zijn met de memo van het College. Hierin staat dat de kwaliteitsafspraken eerder gemaakt zullen worden waardoor we op tijd kunnen zorgen dat onze ingeleverde basisbeurs goed besteed  zal gaan worden. Ook zullen we plaatsnemen in de werkgroep met andere fracties om de richtlijnen op te stellen voor komende jaren.

Bij de Code of Conduct for the Language of Instruction begrepen we de redenatie van het College dat door de toegenomen internationalisering meer vakken en programma’s in het Engels worden gegeven. We vroegen ons af of er richtlijnen zijn wanneer er kan worden afgeweken en wie erover beslist. Het college gaf aan dat deze code of conduct een vertrekpunt is waaruit verder acties voortvloeien. Het zal in de OER geregeld worden, waarover de opleidingscommissie zeggenschap hebben.

Op dit moment worden voor promoties altijd de Aula gebruikt als locatie voor deze belangrijke gebeurtenissen. Echter komen vaak op een dergelijke promotie niet meer dan 20/30 man af waardoor er veel capaciteit ongebruikt blijft. Daarom is door het CVB geopperd om de portrettenzaal te verbouwen zodat ook hier promoties gehouden kunnen worden in het budget request Aula Minor. Echter is het begrote budget behoorlijk aan de hoge kant. Aangezien een promotie toch een ontzettend belangrijk moment in het leven is van desbetreffende personen, hebben Sam en Front ervoor gekozen om niet te pleiten voor bezuinigingen en het voorstel van het CVB te accepteren. De personeelsfracties waren echter niet tevreden en hebben negatief gestemd. Omdat Fractie Onafhankelijken 2 personen misten wegens omstandigheden, werd er met een meerderheid van 2 zetels positief gestemd.

Zoals wellicht enkele van jullie al hebben kunnen lezen in het AD lijdt JADS in Den Bosch meer verlies dan begroot. Dit was dan ook de reden dat de Uraad extra kritisch was op het budget JADS 2018 stuk. Er werd gevraagd om meer grip op de situatie. Dit werd toegezegd door het college door kort na de zomer het Governancerapport te delen en in november een geupdate businesscase. Daarnaast zal de begroting op tijd in november gepresenteerd worden.

Verder had het CvB een leuke mededeling: op eerste pinksterdag zal de bieb volgend jaar open zijn. Dit na vragen van Front in de rondvraag van CFI. Er wordt gekeken of er meer studenten aanwezig zullen zijn dan op een gemiddelde zondag. Als dit het geval is, dan zal de bibliotheek voortaan op 2e pinksterdag open blijven.

Tot slot, bij de rondvraag hebben we een initiatiefvoorstel ingediend over flexibele taalcursussen. Wij waarderen het zeer dat er voor een student aan Tilburg University 2 taalvouchers worden aangeboden en we horen dat studenten dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan een taalcursus. Echter horen wij ook regelmatig andere geluiden zoals het feit dat taalcursussen binnen mum van tijd vol zitten, veel overlap hebben met andere colleges en dat de cursussen te veel contacturen hebben. Daarom zijn met een voorstel gekomen, namelijk het aanbieden van meer flexibele taalcursussen, zoals bijvoorbeeld een online taalcursus. We willen graag samen met het College hiernaar kijken.

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page