top of page
  • Foto van schrijverFront

Universiteitsraad 8 oktober 2020

Bijgewerkt op: 3 nov. 2022

Profile fund regulations UR 2526

Als je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden heb je soms recht op financiële compensatie uit het Profileringsfonds. Artikelen waarin voorheen delen over de bestuursbeurzen voorkwamen zijn aangepast en een apart hoofdstuk over het nieuwe bestuursbeurzen systeem is toegevoegd aan het profileringsfonds. Hierdoor is er een duidelijker overzicht gecreëerd over wanneer je recht hebt op een bestuursbeurs en waar je dit kunt aanvragen maar ook over de gehele procedure en verdeling van bestuursbeurzen. 

Wij als Front vinden een bestuursjaar een waardevolle toevoeging aan je studiecarrière, daarom zijn we blij om te zien dat er een apart hoofdstuk binnen het profileringsfonds is aangemaakt zodat studentbestuurders hier in een oogopslag alle informatie over kunnen vinden. 

Student charter UR 2527

Er is een wijziging aangebracht in de Student Charter met betrekking tot het opnemen van (online) colleges. Het is niet toegestaan om (online) colleges op te nemen en aan derden te delen zonder toestemming van de docent, Tilburg University en eventuele andere studenten die te zien zijn op de beelden. Het opnemen van deze colleges is enkel voor persoonlijk gebruik na voorafgaande toestemming van de docent en andere sprekers, waarnaast het opgenomen college intellectueel eigendom van Tilburg University blijft. Delen van onderwijsmateriaal naar derden tegen betaling blijft verder verboden. 

Verder is er in de Student Charter een wijziging aangebracht dat studenten moeten handelen in overeenstemming met overheids instructies voor de volksgezondheid en overeenkomstige gezondheidsvoorschriften van of namens het College van Bestuur. Met de huidige COVID-19 maatregelen is dit volgens Front begrijpelijk en gaan wij ervan uit dat de studenten zich houden aan de geldende maatregelen die op de universiteit in werking zijn getreden. Op deze manier kan er zo veel mogelijk fysiek onderwijs worden aangeboden als er op dit moment mogelijk is.

Als laatste is er een stuk over kledingvoorschriften toegevoegd waarin staat beschreven dat de student te identificeren moet zijn waarbij zijn/haar gezicht niet bedekt mag zijn, met een uitzondering voor het dragen van mondkapjes. Verder wordt er verwacht dat de student zich kleedt volgens de algemene fatsoensnormen.

Front is het eens met de bovenstaande aanpassingen om ervoor te zorgen dat er een prettige studieomgeving is voor alle studenten, of dit nou op de campus of online is.

Demolition request Prisma UR 2528

Er is een sloopaanvraag voor Prisma ingediend in de Universiteitsraad. Het plan is goedgekeurd om de komende periode het gebouw af te gaan breken,  zodat er in de toekomst een nieuw gebouw op die plek kan verrijzen. Daarin zullen onder andere een nieuw restaurant en de study associations gevestigd worden. Door de sloop van Prisma zal er in Warande geen tentaminering kunnen plaatsvinden tijdens de tentamens van aankomende zomer. Hiervoor wordt naar externe mogelijkheden gezocht om fysieke tentamens op een andere plek te kunnen afnemen. Verder heeft Front voorgesteld om een meldpunt op te richten voor vragen en meldingen over werkzaamheden rond die tentamenperiodes. Facility services heeft toegezegd hier een oplossing voor aan te bieden t.z.t. als de sloop gaat starten.

Report action lines Q1/Q2 2020 UR 2529

Twee keer per jaar wordt de voortgang van de uitvoering van de strategie van Tilburg University gerapporteerd. Er is hiervoor een strategisch monitoring dashboard ontwikkeld met een overzicht van de strategie. Er gaat worden gekeken of dit dashboard anders vormgegeven kan worden, zodat het een overzichtelijker en behapbaarder document wordt. Front adviseerde positief over dit document en zal de uitwerking van de actielijnen nauwlettend blijven volgen.

Response to initiative proposal Tenure track UR 2530

Deze Universiteitsraad is een initiatief van TiU International om de regulaties voor tenure trackers te harmoniseren over de gehele universiteit besproken. Er is besproken dat er minimale standaarden moeten komen zoals bijvoorbeeld de Tien Gouden Tenure Track regels van de NWO en CAO regulaties.

Initiatief Front: Duurzaamheidsfonds voor verenigingen

Deze Universiteitsraad heeft Front een initiatief ingediend over een duurzaamheidsfonds voor studenten-, studie- en sportverenigingen. Wij zien graag dat er een duurzaamheidsfonds wordt opgericht, verenigingen die duurzaam handelen zullen hier een financiële compensatie voor krijgen. Er is een checklist opgezet waaraan verenigingen zullen moeten voldoen, waarbij als er door hen de bepaalde “duurzaamheidsdrempel” is behaald, ze recht hebben op een beurs. Wij denken dat dit verenigingen zal stimuleren om duurzamer te handelen waardoor we samenwerken aan een groenere universiteit en we kijken uit naar de reactie van het College van Bestuur.

Rondvraag

Verder hebben wij deze Universiteitsraad aan het College van Bestuur gevraagd waarom er 100% digitale tentamens op de zaterdag worden afgenomen. De reden hiervoor zou zijn om ervoor te zorgen dat de tentamens goed genoeg verspreid worden. In een “normale” tentamenperiode is deze spreiding ook mogelijk zonder de zaterdag te gebruiken. Wij vinden dat zaterdagen alleen als tentamendag gezien mogen worden als logistiek redmiddel voor het afnemen van fysieke tentamens. We zijn nog in afwachting van een antwoord van het College van Bestuur en we hopen dat het de volgende tentamenperiode niet meer voorkomt.

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page