top of page

Dossier 

Fractie Front reageert niet alleen op de stukken vanuit het College van Bestuur. Wij nemen een proactieve houding aan en dienen zelf initiatieven in en stellen rondvragen over kwesties waarvan wij merken dat studenten er tegenaan lopen. Lees hieronder welke initiatiefvoorstellen wij in voorgaande jaren hebben ingediend.

2017-2018

worldwide-400x400.png

Front wil het College van Bestuur vragen om samen te kijken naar een aantal maatregelen om de exchange ervaring te verbeteren.

solution-400x400.png

Front wil het College van Bestuur vragen om samen te kijken naar maatregelen om studentenwelzijn te verbeteren.

mortarboard-400x400.png

Front heeft het College van Bestuur gevraagd om te kijken naar de mogelijkheid om meer extended masters aan te bieden.

taalcursussen-940x310-400x132.jpg

Front wil het College van Bestuur vragen om samen te kijken naar de mogelijkheid tot het meer flexibel inrichten van de taalcursussen die het Language Center aanbiedt en tevens het Language Center meer capaciteit bieden zodat het aanbod en de vraag naar taalcursussen beter in balans is.

pannakooi.jpg

Een belangrijk focuspunt van zowel de universiteit als Fractie Front is het faciliteren van een ‘living campus’. Op dit moment zijn er verschillende faciliteiten op de campus. Tilburg University heeft een ruim aanbod aan buitenwerkplekken en door verruiming van de openingstijden van de Mensa kunnen de studenten de hele dag op verschillende plekken terecht. Wat echter ontbreekt en een waardevolle toevoeging kan zijn voor Tilburg University zijn buitensportfaciliteiten op de campus. Momenteel is er wel een sportcentrum, maar deze is niet op de campus gelegen. Fractie Front wil met het volgende idee een balans creëren tussen lichaam en geest zodat de student optimaal kan presteren.

student-assistant-button.jpg

Fractie Front heeft een initiatief ingediend voor meer student-assistenten, werkstudenten en junior-assistenten. Tilburg University heeft aangegeven, onder andere in het Strategisch Plan, om te focussen op digitalisering. Daarnaast komen er geluiden uit verschillende hoeken dat de werkdruk onder docenten en medewerkers soms erg hoog is. Junior docenten, werkstudenten en  student-assistenten zouden hier een rol in kunnen spelen om het WP en OBP te ondersteunen.

Avondcolleges-400x335.png

Fractie Front is van mening dat de universiteit studenten moet motiveren en faciliteren om actief te zijn naast hun studie. Het ontwikkelen van soft skills wordt steeds belangrijk en een goede manier om deze te ontwikkelen is door actief te zijn naast je studie. Fractie Front vindt dat avondcolleges studenten beperken in de mogelijkheden om actief te zijn naast hun studie. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat avondcolleges minder effectief zijn dan colleges die overdag geven worden, aangezien het ’s avonds langer duurt om de stof op te nemen dan ’s middags. In het initiatiefvoorstel pleit Fractie Front dat alle avondcolleges standaard opgenomen zouden moeten worden, zodat studenten het college op een moment terug kunnen kijken wat hen uit komt.

2016-2017

Duurzaamheid-400x335.png

Fractie Front is van  mening dat Tilburg University meer moet investeren in duurzaamheid. Zo zijn wij van mening dat er meer gedaan moet worden aan de bewustwording van studenten en medewerkers, de zichtbaarheid van de maatregels die al genomen worden en dat er een Green Office gerealiseerd moet worden. Tevens moet er ook een meerjarenplan komen, zodat er een duidelijke visie op duurzaamheid ontstaat.

Fluistersets-400x335.png

Namens het University Forum hebben Fractie Front en Fractie SAM een initiatiefvoorstel ingediend voor de aanschaf van fluistersets. De aanschaf zorgt ervoor dat de kwaliteit van de discussies in de Universiteitsraad en Faculteitsraden gewaarborgd blijft, terwijl de medezeggenschap wel voor iedereen toegankelijk blijft.

exchangefilter-400x335.jpg

Fractie Front heeft in de Universiteitsraad van 7 oktober 2016 een initiatiefvoorstel ingediend om een exchangefiler op te richten. Fractie Front heeft namelijk geconstateerd dat het vinden van een passende exchange bestemming op dit moment omslachtig verloopt. Hierbij gaat het om de oriënterende fase en het proces tot het komen van de drie potentiële bestemmingen. Wij zijn van mening dat een meer gestroomlijnd proces ten goede zal komen aan het aantal studenten dat uiteindelijk een sollicitatie in zal dienen. Een verbetering in dit proces sluit naadloos aan bij de pijlers van Front; communicatie, internationaliseren en de actieve student. Je kunt dan bijvoorbeeld kunnen filteren op; studie, semester en/of kosten.

Fietsenmaker-400x335.png

Fractie Front en Fractie SAM hebben in de Universiteitsraad van 7 oktober 2016 samen een initiatiefvoorstel ingediend om een fietsenmaker op de campus te realiseren. Dit initiatief is opgebouwd uit een gezamenlijke probleemschets, waarna beide fracties in een bijlage hun visie presenteren.

Studieklimaat-UB-400x335.png

Fractie Front hecht veel waarde aan het feit dat studenten een positief campusgevoel ervaren. Hierbij past een aangenaam studieklimaat in de universiteitsbibliotheek. Front ziet verschillende mogelijkheden om zowel dit klimaat als het gebruikersgemak in de UB te verbeteren. Deze mogelijkheden zijn verwerkt in een vijftal van voorstellen die zijn gebundeld in het initiatiefvoorstel Studieklimaat in de UB. Namelijk: toegangspoortjes, koelkluisjes, PC Availibility en monitor waar deze zichtbaar is, herstellen reserveringssysteem en print optie toevoegen aan staande zoekcomputer.Waar sommige van deze voorstellen een positief effect hebben op het concept ‘living campus’, hebben andere effect op het efficiënt benutten van de beschikbare werkplekken.

2015-2016

Videocolleges-400x335.png

Fractie Front is van mening dat flexibel onderwijs een belangrijk onderdeel is van de academische omgeving van een universiteit omdat dit studenten faciliteert om extra-curriculaire activiteiten te ondernemen, iets was Fractie Front erg toejuicht. In lijn met dit flexibele onderwijs liggen videocolleges. Door videocolleges krijgen studenten de ruimte om zelf hun tijd in te delen en hebben ze de mogelijkheid om op elk gewenst tijdstip hun colleges terug te kijken. Omdat Fractie Front van mening is dat er verbetering mogelijk is op Tilburg University wat betreft het aantal videocolleges, is er een initiatiefvoorstel ingediend omtrent investeringen in videocolleges.

TiU-App-400x335.png

In december 2015 heeft Fractie Front een memo ingediend bij het Student Advisory Board Library and IT services (SALis) betreffende het verbeteren van de iStudent applicatie. Suggesties die Front heeft gemaakt zijn.

  • Pop-up’s bij bepaalde zaken zoals roosterwijzigingen, BlackBoard announcements of cijfers die toegevoegd worden aan ‘my grades’.

  • Adequate roosterwijzigingen. Wanneer er roosterwijzigingen doorgevoerd worden, dienen deze ook adequaat te worden weergegeven in de iStudent app.

  • Adequate PC availability. Correcte PC availability dient aangegeven te worden in de app

  • Mogelijkheid voor studieverenigingen om een eigen pagina te maken

  • Aanmelden voor tentamens via de app

  • Studentenkaart opladen via de app

  • Koppeling BlackBoard (announcements) aan de app

  • Zelfde kwaliteit van de Adroid versie als de IOS versie

Verplichte-colleges-400x335.png

Fractie Front heeft de mening van studenten gehoord middels een enquête omtrent de verplichtstelling van colleges. Deze enquête is afgenomen omdat Fractie Front diverse klachten heeft ontvangen over deze vorm van onderwijs. Wat uit de enquête bleek is dat veel studenten verplichte colleges niet nodig vinden en dat het al dan niet naar college gaan de verantwoordelijkheid is van de studenten zelf. Op basis van deze informatie dient Fractie Front dit voorstel in dat in beginsel om een regulering vraagt waarin hoorcolleges in ieder geval niet meer verplicht gesteld kunnen worden en er bij werkcolleges een gewichtige grondslag voor moet zijn.

2014-2015

Harmonisatie-OER-400x335.png

Tilburg University is met haar campus waarop de faculteiten gezamenlijk gevestigd zijn een unieke universiteit. Ondanks dat ontbreekt het aan een gezamenlijk minimum aan basisrechten voor alle studenten vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), waardoor bepaalde rechten niet gelden voor elke student. Een student die studeert aan Tilburg University zou een minimum aan basisrechten en -bescherming moeten hebben die voor elke student gelijk is. Fractie Front initieert daarom de Richtlijn-OER.

download.jfif

In samenwerking met TiU International. Dit voorstel is volledig in het Engels.

In this proposal “food for all tastes” we make a number of suggestions to increase the variety of food options on campus and to provide more choice. Our specific suggestions are: 1) Broader selection of vegetables and meat substitutes, possible through a system of components for warm food options. 2) Reintroduction of the standard salad bar in the main cafeteria. 3) Food stands should be open and meals should be available until the regular closing times. 4) Access to a microwaves at a central location on campus. 5) Additional food vendors should have options to sell food on campus.

Harmonisatie-Cursusevaluatie-400x335.png

De cursusevaluaties krijgt iedere student wanneer zij een vak hebben afgerond. De responsepercentages hiervan liggen erg laag, terwijl deze evaluaties wel worden gebruikt in resultaat- en ontwikkelingsgesprekken, bij de opleidingscommissies en soms zelfs voor promoties. Het is dus belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat deze evaluaties worden ingevuld. Daarom heeft Fractie Front een voorstel ingediend om het systeem wat ook op de Vrije Universiteit wordt gebruikt te implementeren.

Scriptorium-400x335.png

Fractie Front vindt dat het Scriptorium een basisvoorziening moet zijn voor alle studenten. Momenteel zijn de toegangsmogelijkheden per faculteit verschillend. Daarom dienden we samen met Fractie SAM een initiatiefvoorstel in, dat als doel heeft alle studenten gelijke toegangsmogelijkheden te geven tot het scriptori

download (1).jfif

Middels een enquête is gebleken dat er onder studenten behoefte is aan ruimere openingstijden van de Student Desk. Fractie Front vindt dat de Student Desk voor alle studenten toegankelijk moet zijn, ook voor degenen die overdag niet de mogelijkheid hebben om de Student Desk te bezoeken door bijvoorbeeld een stage of het feit dat ze deeltijdstudent zijn. Daarom heeft Fractie Front een initiatiefvoorstel ingediend betreffende een pilot voor openingstijden van de Student Desk gedurende de avonduren, één dag in de week.

2lentecampus-site.jpg

Tilburg University heeft veel te bieden op het gebied van studiefaciliteiten, vooral door het bestaan van de universiteitsbibliotheek. Van de verruimde openingstijden van deze bibliotheek in het weekend, de bibliotheek is dit jaar tot 00.00 uur open in plaats van tot 18.00 uur, wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt. Dit klinkt ideaal, maar eet-faciliteiten ontbreken. Daarom stelde Fractie Front get aanbieden van (goedkope) lunch/maaltijden, vooral in het weekend, een kiosk/kantine/lunchroom/cafetaria/mensa/broodjesbar of toegang tot magnetron(s) voor.

Leefbare Campus

Engels-docenten-400x335.png

Mede door klachten vanuit studentenfractie ECCO (Faculteitsraad TiSEM) hebben wij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het Engels van medewerkers te verbeteren. Dit bleek namelijk vaak niet toereikend. Iedere medewerker krijgt een toets van het Language Center. Helaas halen veel medewerkers deze toets niet, maar hier wordt niets mee gedaan. Fractie Front stelt voor om het halen van deze toets een verplichtend karakter te geven, of het Engels op te nemen in het BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs).

2013-2014

vloer 1.jfif

De bibliotheek van Tilburg University is vrij toegankelijk en wordt dan ook veelvuldig bezocht door zowel studenten van Tilburg University als studenten van andere instellingen en middelbare scholieren. Dit bezoeken bestaat voornamelijk uit het bezetten van een studentenwerkplek. Dit zou geen problemen opleveren, indien er voldoende ruimte zou zijn voor de studenten van Tilburg University. Daarom diende Fractie Front een voorstel in om de toegang van de bibliotheek alleen aan studenten van Tilburg University te verlenen.

bottom of page